Logo Top Pay Contact

Politica de confidentialitate a site-ului toppay.ro

Identitatea

În vederea acestei Politici de confidenţialitate ('Politica de confidenţialitate'), 'operatorul de date' (adică persoana responsabilă cu obţinerea, stocarea şi utilizarea datelor tale cu caracter personal) este TOP PAY SA , CIF 37539226 J40/6648/2017 Intr. Eliza Leonida Zamfirescu 11 Sectorul 1, care poate fi contactată prin e-mail folosind pagina de Contact sau la adresa [email protected].

În cadrul acestei Politici de confidenţialitate, atunci când spunem 'TopPay','Top Pay', sau 'noi', ne referim la această companie.

Angajament privind confidentialitatea

Suntem dedicaţi păstrării confidenţialităţii datelor personale furnizate de tine, folosind cele mai bune proceduri şi tehnologii pentru securitatea informaţiei, toate acestea în conformitate cu standardele Uniunii Europene pentru protecţia datelor cu caracter personal.

Scopul Politicii de Confidentialitate

Scopul acestei Politici de confidenţialitate este de a explica utilizatorilor modul de obţinere, stocare, folosire şi protejare a datelor lor personale şi de a le explica drepturile lor legate de acele informaţii şi utilizarea lor.

Acord

Prin utilizarea TopPay ( ‘Serviciului’, ‘Serviciu’), tu ('Utilizator' sau 'tu') eşti de acord cu termenii prezentei Politici de confidenţialitate, astfel cum pot fi modificaţi din când în când de noi, ţinând cont de faptul că, atunci când ne vei furniza datele tale personale, te vom întreba personal dacă eşti de acord să primeşti comunicări promoţionale de la: (a) noi şi, de asemenea, de la (b) furnizori terţe părţi de bunuri şi servicii cu care putem partaja datele tale. Modificări: ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de confidenţialitate din când în când. Modificarea va intra în vigoare imediat după anunţarea pe Site-uri a unei astfel de modificări. De aceea, te încurajăm să vizitezi această Politică de confidenţialitate din când în când pentru a te asigura că ştii care este versiunea curentă şi care sunt toate modificările pe care le-am putea efectua.

Obtinerea continua de date

Când utilizezi Serviciul, noi obţinem şi stocăm anumite date personale, inclusiv informaţii despre activitatea ta la partenerii nostri şi informaţii păstrate pe Dispozitivul (Dispozitivele) pe care îl (le) utilizezi, pentru a ne permite să îmbunătăţim Serviciul pe care ţi-l furnizăm si pentru a ne putea desfasura activitatea in conditii legale. De asemenea, folosim 'cookie-uri' şi politica noastră privind 'cookie-urile' este explicată mai jos

Inregistrarea pe site sau utilizarea aplicatiilor de mobil

Ca parte a creării unui cont TopPay al Utilizatorului pe Site-uri şi pentru a ne permite furnizarea către tine a Serviciului nostru prin intermediul unui cont deschis la TopPay, va trebui să ne furnizezi unele date cu caracter personal, printre care, dar nu limitat la, numele tău, data naşterii, adresa poştală, numărul de telefon, adresa de e-mail şi parola, cod numeric personal. Este important să completezi detaliile contului cu informaţii valide, pentru că aceste informaţii vor fi folosite în timpul validării tranzacţiilor financiare şi în alte scopuri descrise în această Politică de confidenţialitate. Trebuie să ne înştiinţezi cu privire la orice schimbări relevante aduse datelor tale personale pe care ni le-ai furnizat şi nu acceptăm nicio răspundere pentru nicio pierdere pe care o poţi suferi ca rezultat al imposibilităţii tale de a ne informa cu privire la orice modificări ale datelor tale personale pe care ni le-ai furnizat. Serviciul poate fi folosit si fara inregistrarea unui cont TopPay. Păstrarea datelor: păstrăm datele tale personale atât timp cât este necesar în scopul stabilit în această Politică de confidenţialitate, care include orice perioadă de păstrare istorică ce poate fi necesară în scopuri de reglementare. Nu colectăm mai multe date personale de la utilizatorii noştri decât este necesar pentru scopurile noastre, iar politicile noastre pentru managementul informaţiilor includ ştergerea oricăror date personale care nu ne mai sunt necesare. Dacă îţi închizi (sau dacă noi îţi închidem) contul TopPay pe care îl ai la noi, vom păstra datele tale personale pentru o perioadă de 6 (sase) ani pentru a putea îndeplini obligaţiile legale şi de reglementare şi pentru a ne putea apăra împotriva oricăror revendicări. Datele personale care nu servesc acestor scopuri vor fi şterse după această perioadă.

Scopuri

Noi, afiliaţii şi părţile noastre terţe care ne furnizează servicii sau care îţi furnizează servicii în numele nostru, vom folosi datele tale personale în scopul desfăşurării activităţii noastre şi al furnizării Serviciului către tine. În mod specific, aceasta include următoarele scopuri (însă ne rezervăm şi dreptul de a utiliza datele tale personale în orice alte scopuri care sunt considerate în mod rezonabil subordonate activităţii de a-ţi furniza serviciile):

 • pentru a confirma tranzacţii;
 • pentru a analiza riscul tău de credit şi fraudă şi pentru a verifica informaţiile tale folosind terţe părţi, inclusiv instituţii financiare, agenţii de verificare a identităţii şi agenţii de verificare a creditului;
 • în scop de identificare, verificare şi examinare;
 • analize şi cercetări statistice;
 • cercetare şi dezvoltare;
 • marketing, cercetări de piaţă, sondaje în rândul clienţilor şi profil client;
 • analize date;
 • pentru a ne conforma cu cerinţele legale;
 • pentru a combate riscurile de securitate şi activitatea frauduloasă
 • pentru a confirma locaţia ta geografică

Securitate

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturi

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus.

 • vom solicita verificarea identitatii solicitantului in cazul in care exista indicii asupra cererii de exercitare a drepturilor
 • nu vom solicita nicio taxa sau comision pentru exercitarea oricarui drept privind datele cu caracter personal
 • solicitarile vor fi tratate intr-un termen rezonabil, in termen de maxim 30 zile

Dezvaluirea datelor

Putem dezvălui datele tale personale, după cum urmează:

 • oricărui destinatar, dacă ne-o cere legea sau o autoritate de reglementare;
 • în favoarea oricărui organism de reglementare, licenţiere sau autoritate;
 • către terţe părţi, în scopul lichidării sau a efectuării de plăţi;
 • către terţe părţi care furnizează servicii către noi sau în numele nostru;
 • către orice companie de management al plăţilor sau de colectare a datoriilor angajată de noi pentru a rezolva plăţi sau procese de colectare către şi de la utilizatorii noştri;
 • către orice terţă parte care ne cumpără pe noi, afacerea noastră sau orice parte din noi sau din afacerea noastră;
 • pentru a ne conforma cu o anume lege sau cu un proces legal în care suntem implicaţi;
 • pentru a ne proteja şi apăra drepturile sau proprietatea;
 • cu consimţământul tău;
 • către terţe părţi care furnizează servicii către noi sau în numele nostru;
 • în scopul revenirii în urma unui dezastru sau

Datorită unor legi sau dispoziţii judecătoreşti, putem fi obligaţi, în anumite condiţii, să divulgăm date personale despre Utilizatorii noştri şi ne poate fi interzis să te informăm că am făcut acest lucru. Vom face eforturi rezonabile pentru a limita astfel de cazuri, dezvăluind date care au caracter personal doar în următoarele cazuri: (a) atunci când considerăm cu bună credinţă că acest lucru este necesar sau obligatoriu ca urmare a unei citaţii sau a unui demers judecătoresc sau (b) atunci când este necesar pentru identificarea, contactarea sau punerea sub acuzare a unor persoane sau entităţi care ne-au adus prejudicii. Pe lângă aceasta, avem dreptul, şi prin prezenta eşti de acord, să dezvăluim datele tale personale de Utilizator, cum ar fi numele, data naşterii, adresa de reşedinţă, oraşul, judeţul, codul poştal, ţara, numărul de telefon, e-mailul, activitatea contului, tranzacţiile şi comunicările cu alţi Utilizatori, plus detaliile referitoare la instrumentele financiare folosite pentru a efectua depuneri şi retrageri, unor agenţi terţi ai noştri sau unor organisme oficiale guvernamentale, atunci când considerăm că acest lucru este necesar, de exemplu în cazuri cum ar fi investigarea unor tentative de spălare de bani, fraudă, piraterie online sau alte activităţi ilegale care pot duce la expunerea noastră din punct de vedere al răspunderii juridice.